FridayFilms

عصرهای جمعه همراه خانواده و فرزندان تان برای تماشای فیلم های زبان اصلی به سالن های تعیین شده در برنامه بروید و از تماشای این فیلم ها با زیرنویس زبان اصلی همراه استاد مدرس که برخی عبارات و جملات را شرح می دهد، لذت ببرید. این کار مهارتهای زبانی شما و فرزندان تان را توسعه می دهد و باعث می شود تا فهم و دریافت عبارات و مفاهیم زبانی ساده تر باشد. غالب این فیلم ها پویانمایی های برتر دنیا هستند که توسط کارشناسان خبره انتخاب و زیرنویس می شوند. با خیالی آسوده و در کمال آرامش به همراه فرزندان تان، عصرانه روزهای جمعه را به زبان اختصاص دهید. برای استفاده از این امکان جدید کانون زبان ایران، ضروری است از طریق این سامانه نسبت به خرید بلیت اقدام فرمایید. منتظر قدوم شما هستیم.

خرید بلیت